Image11

MVO / Certificaten

HomeMVO / Certificaten

Onze certificering

Beleidsverklaring kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA

VCA 2017/6.0 Veiligheid Gezondheid Milieu beheerssysteem

Een VCA* 2017/6.0 certificaat betekent dat wij voldoen aan de eisen uit de VGM Checklist Aannemers en zijn alle uitvoerende medewerkers voorzien van een persoonlijk VCA-certificaat.

ISO 9001

NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem

Een ISO 9001-certificaat betekent dat wij werken volgens procedures vastgelegd in ons managementsysteem, die resulteren in een goede relatie met onze stakeholders en kwalitatief hoogwaardig werk.

ISO 14001

NEN-EN-ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem

Een ISO 14001:2015 certificaat betekent dat we minimaal aan de huidige milieu wet- en regelgeving voldoen en de primaire doelstelling is om schade aan milieu te voorkomen.

Kwaliteit

Een duurzame bedrijfsvoering, die gericht is op winst voor mens, maatschappij en milieu komt bij ons bedrijf tot uiting in de wijze en de kwaliteit van uitvoering, maar ook in de vastlegging hiervan in ons managementsysteem, die is opgezet met als basis van de ISO 9001:2015 normen, waarvoor Erkamp Projectservice al sinds 1996 gecertificeerd is. Deze normen bieden een kader voor het vaststellen en beoordelen van kwaliteit en moet leiden tot een continue verbetering. Ons beleid is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar stakeholders te voldoen en het aantal klachten of afwijkingen tot een minimum te beperken.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering en daarom voldoen wij aan de huidige ARBO wet- en regelgeving en zorgen wij voor scholing, veilige en goede arbeidsomstandigheden en verantwoord materieel om de VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en wordt regelmatig geëvalueerd. Onze doelstelling is het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen, die leiden tot schade en/of letsel, tijdens of door werkzaamheden. We willen het werk zo aangenaam mogelijk houden en het ziekteverzuim zo laag mogelijk, want de gezondheid van onze medewerkers is belangrijk.

Milieu

De zorg voor het milieu staat hoog in ons vaandel en daarom voldoen we minimaal aan de huidige milieu wet- en regelgeving en de primaire doelstelling is om schade aan milieu te voorkomen. In dat kader werken we mee aan de Marmoleum Recycling Service en zijn we deelnemer aan de Take Back-programma’s van tapijttegels en PVC. Daarnaast stimuleren wij het gebruik van duurzame producten en producten die bestaan uit gerecycled materiaal.Om het circulaire proces te kunnen managen is het van belang om nauw samen te werken met leveranciers en opdrachtgevers. In de dagelijkse praktijk letten we met name op het scheiden van afval via onze eigen milieustraat en de afvoer van materialen via de juiste partners en het energieverbruik.

Contact

Wij zijn er niet alleen voor grote projecten maar ook voor mutatie werkzaamheden, groot flexibel team, lange termijn samenwerking, continuïteit, zekerheid, kwaliteit.

Telefoon

+31 (0)72 533 90 20

E-mail

info@erkamp.nl

Kennismaken

De Hoefsmid 29, 1851 PZ Heiloo

Het beleid van de Erkamp Projectservice is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar stakeholders te voldoen.